PAR UZŅĒMUMU

SIA KONO

Kompetence un profesionalitāte ir mūsu darbinieku priekšrocības!

Par KONO

KONO var patiesi lepoties ar saviem darbiniekiem! Profesionalitāti un augsto kompetenci mūsu darbinieki guvuši ilgstoši strādājot ar tehniku saistītā sfērā, kā arī regulāri paaugstinot kvalifikāciju un paplašinot zināšanas par novitātēm tehnikas tirgū ražotājkompāniju rīkotajos semināros un apmācībās.

Ja vēlaties izmēģināt savus spēkus un pieteikties pie mums darbā, lūdzam sūtīt savu CV, kā arī pieteikumu (norādot konkrēti, uz kādu amatu / darba jomu Jūs vēlētos kandidēt).

Visi iesūtītie darba pieteikumi tiek izskatīti viena mēneša laikā un Jums tiks sniegta atbilde.

Ja uz doto brīdi nebūs piemērotas vakances, paturam tiesības saglabāt Jūsu datus mūsu potenciālo darbinieku datubāzē.

Rekvizīti

SIA KONO

Reģ. Nr.: 40003275189
PVN Nr.: LV40003275189
Vestienas iela 6A, Rīga, LV-1035

Citadele banka AS
PARXLV22
LV25PARX0000232661027

Luminor Bank AS
RIKOLV2X
LV36RIKO0000080115928
LV59RIKO0000080115902