Traktordiena

Traktordiena 2015

Traktordiena 2015

Par KONO

KONO var patiesi lepoties ar saviem darbiniekiem! Profesionalitāti un augsto kompetenci mūsu darbinieki guvuši ilgstoši strādājot ar tehniku saistītā sfērā, kā arī regulāri paaugstinot kvalifikāciju un paplašinot zināšanas par novitātēm tehnikas tirgū ražotājkompāniju rīkotajos semināros un apmācībās.

Ja vēlaties izmēģināt savus spēkus un pieteikties pie mums darbā, lūdzam sūtīt savu CV, kā arī pieteikumu (norādot konkrēti, uz kādu amatu / darba jomu Jūs vēlētos kandidēt).

Visi iesūtītie darba pieteikumi tiek izskatīti viena mēneša laikā un Jums tiks sniegta atbilde.

Ja uz doto brīdi nebūs piemērotas vakances, paturam tiesības saglabāt Jūsu datus mūsu potenciālo darbinieku datubāzē.